Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich

Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich mieści się w zmodernizowanym budynku  dawnej  Szkoły Podstawowej w Łojewie. Ta niewielka, aczkolwiek urokliwa  wieś położona jest malowniczo  nad Jeziorem Szarlejskim, połączonym z Gopłem, jednym z największych jezior w Polsce o historycznym znaczeniu, zwanym „słowiańską wodą pamięci”.
Istotą działalności  Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich jest krzewienie tradycji regionalnych, promowanie kultury Kujaw Zachodnich, umacnianie poczucia tożsamości regionalnej, edukacja  kulturalna dzieci i młodzieży, integracja środowisk lokalnych a także promowanie walorów przyrodniczych i turystycznych  regionu.
Ważnym aspektem działalności Centrum jest promowanie sylwetki jednego z najwybitniejszych Synów Ziemi Kujawskiej Stanisława Przybyszewskiego, poety, pisarza, dramaturga, eseisty,  tłumacza literatury obcej, „Meteora Młodej Polski”, „genialnego Polaka”.
Sala "Askaukalis" przybliży  historię dawnego Emporium RzymskiegoW sali znajduje się stanowisko archeologiczne, ekspozycja z bursztynu, wystawa fotograficzna, imponujących rozmiarów makieta z wizerunkiem obiektu archeologicznego w Kruszy Zamkowej, wierne kopie zabytków archeologicznych – denary, zapinki, róg itp. 

Wyposażenie

Mieszkańcy Gminy Inowrocław entuzjastycznie odpowiedzieli na apel/prośbę o pomoc w wyposażeniu Izby Kujawskiej w nowopowstającej instytucji, jaką jest Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie. Otrzymaliśmy od nich wiele przeróżnych przedmiotów użytku codziennego, mebli oraz rękodzieł ludowych, m.in. obrazy Świętych, żelazka z „duszą”, lampy naftowe, maglownice, szońdy do noszenia wiader z wodą, kołyskę, tary do prania, kołowrotki, gliniane dzbanki, kolorowe makatki, serwetki, narzędzia do pracy w domu i w polu oraz wiele, wiele innych.

Wśród darczyńców/ofiarodawców znaleźli się:

Jadwiga Biała

Sławomir Kot

Andrzej Bogdanowicz

Zofia Cywińska

Ewa Nawrocka

Agnieszka Strach-Nawrocka

Mieczysław Szwed

Stanisław Polewski

Longina Gabrysiak

Krystyna Adamska

Beata Szafrańska

Ewa Wiatrowska

Katarzyna Nierychlewska

Włodzimierz Jagodziński

Antoni Michalak

Lidia Sutor

Alicja Szwed-Piątek


Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomogli. Bez Waszego wsparcia Izba Kujawska nie wyglądałaby tak pięknie i nie budziłaby zachwytu odwiedzających nas Gości.