Charakterystyka regionu

Kujawy są jednym z najbardziej  wyrazistych regionów Polski. Z całą pewnością  należą także do  najbardziej tradycyjnych regionów naszego kraju. 
 Kujawy zachowały wiele tradycyjnych elementów kultury ludowej,  jednak na  uwagę  zasługuje tu silna  świadomość odrębności grupowej, zauważalna w wyodrębnionych subregionach. Podstawowym podziałem Kujaw jest rozbicie tego regionu na Kujawy Zachodnie, zwane czarnymi i Kujawy Wschodnie określane mianem białych. Od roku 1815 zachodnia część Kujaw dostała się pod panowanie pruskie, natomiast wschodnia część weszła w skład Królestwa Kongresowego, uzależnionego od Rosji. 
Na terenie  Kujaw Zachodnich występują najważniejsze cechy kulturowe: etnograficzne, społeczne, gospodarcze oraz  inne uformowane   wielowiekową tradycją. Zakreślanie ścisłych granic  oddziaływania mieszkańców, utożsamiających się z kulturą Kujaw Zachodnich, zarówno duchową jak i materialną  jest praktycznie niemożliwe  i obecnie ma charakter czysto umowny. W ten sposób rozumiana granica obejmuje następujące miasta: Inowrocław (stolica), Kruszwicę, Gniewkowo, Strzelno, Pakość i Janikowo. Z większych wsi warto wymienić Jeziora Wielkie, Dąbrowę Biskupią, Złotniki Kujawskie oraz Rojewo.