Krzysztof Pater
W Kruszy Zamkowej, we wrześniu 2014, otwarto tzw. Paterówkę. Na terenie należącym do państwa Paterów stanęła zrekonstruowana świątynia z czasów Askaukalis. Przed rokiem na oryginał sprzed setek lat natrafił podczas badań dr Józef Bednarczyk. Przecięcia wstęgi do zrekonstruowanego obiektu dokonali m. in. Zofia Pater, żona Juliana Patera, który od lat 60. ub. wieku współpracował z naukowcami oraz Krzysztof Pater, syn pana Juliana, o którym mówi się, że tak jak ojciec, jest strażnikiem Askaukalis.