Krusza Zamkowa - Askaukalis - Inowrocław w 40. rocznicę odkrycia

W Inowrocławiu odbyła się konferencja naukowa pn. „Krusza Zamkowa - Askaukalis - Inowrocław w 40. rocznicę odkrycia". Konferencja miała posłużyć podsumowaniu dotychczasowego dorobku środowiska naukowego skupionego wokół projektu Askaukalis a także zaprezentować miejscowej społeczności efekty programu i postać jego twórczyni profesor Aleksandry Cofta-Broniewskiej, Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia. Obrady odbywały się w Teatrze Miejskim. Jednym z punktów dwudniowych uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej profesor Aleksandry Cofta-Broniewskiej. Niemal cała jej kariera naukowa związana była z Kujawami. W jednej z rozmów przyznała: „Kujawy, to największa miłość mojego życia. Co ważniejsze, jest to miłość odwzajemniona, bo Kujawy to prawdziwa podziemna skarbnica naszej wspaniałej kultury, zawsze szczodrze darzyła mnie swym nieprzebranym bogactwem". W 1973 r. prof. Aleksandra Cofta-Broniewska zainicjowała badania unikatowego stanowiska ze schyłku starożytności w Kruszy Zamkowej. Wyniki rzeczonych prac wykopaliskowych inspirowały studia nad rekonstrukcją kujawskiego odcinka szlaku bursztynowego z centralnym emporium w Kruszy Zamkowej - identyfikowanego z opisanym przez Ptolemeusza Askaukalis. Program badań kruszańskiego emporium wyznaczył nowy nurt w badaniach okresu wpływów rzymskich na ziemiach polskiego obszaru Barbaricum. Ostatnim punktem dnia było otwarcie „Paterówki” w Kruszy Zamkowej na terenie gospodarstwa Państwa Paterów, opiekunów Askaukalis. Powstały tam plac p.n. „Askaukalis Krusza Zamkowa” ma na celu przybliżyć mieszkańcom oraz turystom historię tego miejsca. Na placu zrekonstruowano sanktuarium z I w.p.n.e. oraz postawione zostały tablice informacyjne opisujące historię Kujaw Zachodnich oraz prowadzone tam badania.
GALERIA